Darowizna mieszkania – najważniejsze informacje

Darowizna mieszkania - najważniejsze informacje

Darowizna mieszkania krok po kroku

Darowizna mieszkania to popularna forma przekazania nieruchomości w Polsce. Często decydują się na nią osoby z najbliższej rodziny, takie jak rodzice przekazujący mieszkanie swoim dzieciom. Warto jednak pamiętać o odpowiednich formalnościach i konsekwencjach podatkowych związanych z taką transakcją. W tym artykule omówimy, jak przebiega darowizna mieszkania, jakie są jej koszty i jakie podatki mogą się wiązać z takim przekazaniem.

Skorzystaj z porad profesjonalistów – Biuro nieruchomości Gorzów – Legan Nieruchomości

Forma przekazania darowizny mieszkania

Najczęściej darowizna mieszkania nie wymaga zachowania szczególnej formy, ale dla celów dowodowych zaleca się sporządzenie umowy darowizny pomiędzy stronami. W przypadku darowizny mieszkania, konieczne jest jednak zachowanie formy aktu notarialnego. Wizyta u notariusza zwalnia obdarowanego z obowiązku zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego, ponieważ notariusz dokona tego zgłoszenia za stronę.

W praktyce często rodzice kupują mieszkanie dla swoich dzieci, szczególnie gdy wyjeżdżają one na studia do innego miasta. W takiej sytuacji muszą jednak pamiętać, że jest to darowizna mieszkania, która powinna zostać zgłoszona do urzędu skarbowego przez obdarowanego, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji podatkowych.

Koszty darowizny mieszkania

Przekazanie mieszkania w formie darowizny może wiązać się z pewnymi kosztami. Przede wszystkim istnieją opłaty notarialne, które są uzależnione od wartości nieruchomości. Maksymalne stawki taksy notarialnej są określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i wynoszą:

 

  • do 3 000 zł – 100 zł,
  • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł plus 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł,
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł plus 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł plus 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  • powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej – nie więcej niż 7 500 zł.

Do kosztów należy także doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Dodatkowo, istnieją opłaty sądowe w wysokości 200 zł oraz opłata za wypis aktu notarialnego, która wynosi maksymalnie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę, również z doliczeniem podatku VAT.

Podatki od darowizny mieszkania

Darowizna mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej, do której przynależy obdarowany oraz wartości mieszkania. Wyróżnia się trzy grupy podatkowe:

 

Grupa I – obejmuje małżonka, zstępnych (np. dzieci, wnuki), wstępnych (np. rodziców, dziadków), ojczyma, macochę, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, teściów. W tej grupie kwota wolna od podatku wynosi 10 434 zł.

Grupa II – obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierba, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. W tej grupie kwota wolna od podatku wynosi 7 878 zł.

Grupa III – obejmuje innych nabywców. W tej grupie kwota wolna od podatku wynosi 5 308 zł.

Darowizna mieszkania przekazana w grupie 0, np. od rodziców dla dzieci lub od dziadków dla wnuków, jest zwolniona z opodatkowania bez względu na wartość. Jednak jeśli wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, konieczne jest zgłoszenie jej do urzędu skarbowego. Przy przekazaniu darowizny w formie aktu notarialnego, notariusz dokonuje zgłoszenia do urzędu skarbowego. W przypadku niemożności skorzystania ze zwolnienia z podatku, notariusz pełni rolę płatnika podatku i pobiera odpowiednią kwotę przy sporządzaniu aktu notarialnego.

Zabezpieczenie prawa do mieszkania – służebność

Przekazując mieszkanie w formie darowizny, darczyńca traci prawo do korzystania z niego na dotychczasowych zasadach. Aby uniknąć nieporozumień i konfliktów w przyszłości, warto zawrzeć umowę o ustanowienie służebności. Służebność to prawo majątkowe, które umożliwia uprawnionym osobom korzystanie w określonym zakresie z cudzej nieruchomości. Istnieją trzy rodzaje służebności: gruntowa, osobista i przesyłu. Ustanowienie służebności wymaga sporządzenia umowy notarialnej, w której określa się prawa i obowiązki stron.

 

Darowizna mieszkania to popularny sposób przekazania nieruchomości wśród członków rodziny. Przekazanie takiej darowizny wymaga zachowania odpowiednich formalności, w tym sporządzenia aktu notarialnego. Koszty związane z darowizną mieszkania obejmują opłaty notarialne, opłatę sądową oraz podatek VAT. Podatek od darowizny mieszkania jest uzależniony od grupy podatkowej obdarowanego i wartości mieszkania. W celu zabezpieczenia prawa do mieszkania, warto rozważyć ustanowienie służebności. Przekazując mieszkanie w formie darowizny, należy pamiętać o wszystkich formalnościach i kosztach związanych z taką transakcją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *