Wpływ uprawiania sportu na zdrowie psychiczne

Wpływ uprawiania sportu na zdrowie psychiczne

Wpływ uprawiania sportu na zdrowie psychiczne może być korzystny, ale pozostaje pytanie: Czy uprawianie sportu poprawia stan twojego mózgu? Naukowcy opublikowali ostatnio kilka artykułów na ten temat, w tym The Effect of Playing Sports on Mental Health. Artykuły dotyczą dowodów na przyczynowość i ograniczeń przeglądów badań nad wpływem uprawiania sportu na zdrowie. Omawiają również znaczenie wczesnego zaangażowania w sport dla zdrowia psychicznego.

Korzyści z uprawiania sportu na zdrowie

Pozytywny wpływ uczestnictwa w sporcie na zdrowie został udokumentowany w licznych badaniach. Ogólny przegląd korzyści zdrowotnych wynikających z uprawiania sportu przedstawiono w tabeli 2, podobnie jak badania dotyczące konkretnych wyników zdrowotnych. Pozytywne wyniki zdrowotne najczęściej wiązały się z poprawą samooceny, poprawą umiejętności społecznych, obniżeniem objawów depresji, zwiększeniem pewności siebie i kompetencji. Ponad 40 czynników psychologicznych powiązano z większym udziałem w sporcie, co wskazuje, że może on korzystnie wpływać na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Regularne uczestnictwo w sportach zespołowych wiąże się z poprawą wyników zdrowotnych. W badaniu stwierdzono również, że uczestnictwo w sportach zespołowych może prowadzić do poprawy frekwencji w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych. Wyższy poziom aktywności fizycznej wiąże się z niższymi wskaźnikami nadużywania substancji i zaburzeń emocjonalnych. Ponadto, sporty zespołowe zostały powiązane z wyższym poziomem samooceny i satysfakcji z życia. Korzyści płynące z uprawiania sportu dla zdrowia są liczne i zróżnicowane. Ale pozytywne efekty nie są jedynymi związanymi z uczestnictwem w sportach zespołowych.

Aktywność fizyczna jest również związana z niższym ryzykiem zawału serca. Uprawianie sportu może pomóc rozciągnąć komory serca, dzięki czemu jest ono bardziej wydajne. Ponadto regularne uprawianie sportu może zwiększyć pojemność płuc i poprawić ogólny stan zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Ostatnie badanie wykazało, że osoby uprawiające wiele sportów tygodniowo doświadczyły mniej ataków serca niż osoby, które tego nie robiły. Świadczy to o pozytywnym wpływie uczestnictwa w sporcie. Korzyści z uprawiania więcej niż jednego sportu są znaczne.

Oprócz poprawy funkcjonowania serca i obniżenia ryzyka cukrzycy, sport może pomóc w utrzymaniu zdrowego życia. Aktywność fizyczna obniża również poziom stresu i napięcia oraz zmniejsza poziom cukru we krwi. Pomagają również budować pamięć mięśniową i koordynację. Tak więc, sport może przynieść korzyści w wielu aspektach codziennego życia. Wyniki przeglądu systematycznego mają znaczący wpływ na codzienne życie jednostek. Należy pamiętać, że pomimo wielu korzyści zdrowotnych wynikających z uprawiania sportu, wyniki takich badań mają swoje ograniczenia.

Dowody na przyczynowość

Dowody na korzyści zdrowotne wynikające z uprawiania sportu są mieszane. Badania dotyczące korzyści z uczestnictwa w sporcie wykazały zwiększone poczucie własnej wartości, mniej objawów depresji oraz mniejsze ryzyko nadużywania substancji, chorób psychicznych i zaburzeń emocjonalnych. Ogólne korzyści zdrowotne wynikające z uprawiania sportu były podobne we wszystkich badaniach, ale związek przyczynowy tych efektów zdrowotnych jest niejasny. Kilka badań sugeruje jednak, że sport może poprawiać zdrowie w inny sposób.

Chociaż większość badań dotyczących korzyści zdrowotnych wynikających z uprawiania sportu miała charakter przekrojowy lub obserwacyjny, nie dostarczają one mocnych dowodów na przyczynowość. Niektóre dowody sugerują, że pozytywne skutki zdrowotne uprawiania sportu mogą być uwarunkowane wstępnie, a niektóre osoby mogą być bardziej skłonne do uprawiania pewnych sportów, jeśli już wcześniej cieszyły się dobrym zdrowiem fizycznym. Kilka badań podłużnych dostarczyło mocniejszych dowodów na istnienie związku przyczynowego. Trudno jest jednak wdrożyć takie badania w tej dziedzinie.

Pozytywne efekty uprawiania sportu obejmują aktywność fizyczną oraz efekty wtórne, w tym rozwój osobisty i dobrostan psychospołeczny. Z kolei do negatywnych skutków uprawiania sportu zalicza się m.in. kontuzje i zaburzenia odżywiania. Korzyści z uprawiania sportu są jednak bardziej złożone i powinny być interpretowane z ostrożnością. Chociaż uprawianie sportu ma liczne korzyści zdrowotne, warto również rozważyć negatywne skutki uprawiania sportu. Niektóre negatywne skutki uprawiania sportu obejmują większe ryzyko kontuzji, zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju zaburzeń odżywiania i zmniejszone ryzyko depresji.

Ograniczenia systematycznego przeglądu badań dotyczących uczestnictwa w sporcie i zdrowia

Chociaż istnieje znaczna ilość badań dotyczących pozytywnych korzyści zdrowotnych wynikających z uczestnictwa w sporcie, wiele badań skupia się na fizycznych aspektach skutków uprawiania sportu, a bardzo niewiele z nich uwzględniło korzyści społeczne i psychologiczne. Większość badań skupia się na fizycznych aspektach uczestnictwa w sporcie, a w niewielu z nich badano, jak intensywność i częstotliwość uczestnictwa w sporcie wpływa na wyniki zdrowotne. Ponadto badania, które koncentrują się na aktywności fizycznej i ćwiczeniach, są zazwyczaj niewielkie i brakuje w nich danych dotyczących różnych wyników.

Autorzy badania zwracają uwagę, że badania te są często ograniczone przez te same metody i terminologię. Mimo stosowania tej samej terminologii, wyniki badań były podobne. Obie płci zwiększyły swój udział w sporcie, a zarówno mężczyźni, jak i kobiety doświadczyli zauważalnej poprawy subiektywnego stanu zdrowia po zwiększeniu aktywności fizycznej. Sugeruje to, że związek między fizycznymi i psychicznymi korzyściami z uczestnictwa w sporcie jest silnie związany z płcią.

Chociaż w niektórych badaniach stwierdzono związek między uczestnictwem w sporcie a poprawą wyników zdrowotnych, związek ten jest zapośredniczony przez wspólne przyczyny wśród mężczyzn i kobiet. Jednak pewne czynniki specyficzne dla płci mogą również odgrywać rolę. Na przykład kobiety częściej niż mężczyźni uprawiają sport. W badaniu stwierdzono również bezpośredni związek między uczestnictwem w sporcie a wynikami zdrowotnymi. Autorzy zauważyli jednak, że potrzeba więcej badań, aby ocenić, czy uczestnictwo w sporcie wiąże się z korzyściami zdrowotnymi.

Autorzy podkreślili, że w tych badaniach badano tylko sport. Nie uwzględniały bowiem społecznych lub psychologicznych korzyści z uczestnictwa w sporcie. Autorzy tego przeglądu wykorzystali model koncepcyjny do oceny korzyści z uczestnictwa w sportach zespołowych. Autorzy dokonali przeglądu badań od 1990 do 2012 roku. W włączonych badaniach wykorzystano dane pierwotne i badania oryginalne. Stwierdzili, że w sportach zespołowych uczestniczyło więcej kobiet niż mężczyzn. W badaniu dotyczącym tenisa na wózkach inwalidzkich stwierdzono pozytywny związek między obiema grupami.

Znaczenie wczesnego zaangażowania w sport dla zdrowia psychicznego

Korzyści z wczesnego zaangażowania w sport dla zdrowia psychicznego zostały zbadane i udowodnione. Coraz częściej choroby fizyczne i psychiczne są powiązane z brakiem aktywności fizycznej. Dolegliwości fizyczne obejmują otyłość, wysokie ciśnienie krwi, cholesterol i choroby układu krążenia. Problemy psychologiczne, takie jak niska samoocena i depresja, mogą pogłębiać się przez całe życie, jeśli nie zostaną wcześnie podjęte. Z tego powodu dzieci, które od najmłodszych lat uprawiają sport, mają kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego.

Wyniki badania oparte są na dużym zbiorze danych, który obejmuje ponad 11 000 dzieci. Choć wyniki wskazują na silny związek między aktywnością fizyczną a zdrowiem psychicznym, nie potrafią wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. W grę może wchodzić również kilka innych czynników, w tym poziom wykształcenia rodziców, poziom dochodów i dostępność sportu. Wyniki badań powinny być interpretowane ostrożnie. Należy jednak pamiętać, że wyniki te oparte są na dużej próbie dzieci, która z większym prawdopodobieństwem odzwierciedla populację ogólną.

Wśród uczestników badania ci, którzy uprawiali sport, mieli raczej wyższą samoocenę niż ci, którzy go nie uprawiali. Jednak wcześniejsze badania wiązały również uczestnictwo w sporcie z większym szczęściem. Choć wyniki te nie są jednoznaczne, sugerują, że wczesne zaangażowanie w sport może sprzyjać korzyściom psychologicznym i zwiększać szczęście. Badania przeprowadzone przez Varca i wsp., Downward i Rasciute oraz Taylor i Turek wykazały, że uczestnictwo w sporcie zwiększa poczucie własnej wartości.

Istnieje wiele metod badawczych stosowanych do oceny korzyści płynących z wczesnego zaangażowania w sport dla zdrowia psychicznego. Jednak jedna grupa uczestników jest często pomijana, a badania wykorzystujące to podejście niekoniecznie są reprezentatywne dla wszystkich dzieci. W tych badaniach, które koncentrują się na zdrowiu fizycznym i psychicznym dzieci, zazwyczaj używa się terminów wynik lub korzyść. Wyniki są często podobne zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Stąd niewiele jest dowodów porównujących wyniki uczestnictwa w sporcie z wynikami innych badań dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego.

Korzyści dla zdrowia psychicznego

Uprawianie sportu może przynieść korzyści dla zdrowia psychicznego na wiele sposobów, od zwiększenia umiejętności społecznych po zmniejszenie stresu. Badanie opublikowane w Journal of Adolescent Health wykazało, że osoby uprawiające sporty zespołowe jako dzieci doświadczają mniejszego stresu i cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym jako młodzi dorośli. Wyniki te przypisano zwiększonemu naciskowi na cele zespołowe i poczuciu wspólnoty, a także poprawie zdrowia i umiejętności radzenia sobie. Poniżej wymieniono niektóre korzyści płynące z uprawiania sportów zespołowych dla zdrowia psychicznego.

Aktywność fizyczna wyzwala produkcję substancji chemicznych w mózgu, które poprawiają nastrój i redukują stres i niepokój. Ćwiczenia poprawiają również sen i nastrój. Jest także powiązane z lepszym funkcjonowaniem umysłowym w miarę starzenia się. Udowodniono, że aktywność fizyczna pomaga utrzymać ostrość kluczowych umiejętności umysłowych, w tym uczenia się i osądu. Badania pokazują, że korzystne jest połączenie ćwiczeń aerobowych i wzmacniających mięśnie. Uzyskanie wystarczającej ilości ćwiczeń jest niezbędne dla ogólnego dobrego zdrowia psychicznego. Połączenie aktywności fizycznej jest jeszcze bardziej korzystne, ponieważ wyzwala uczucie relaksu i szczęścia.

W jednym z badań przeanalizowano 20 lat badań nad sportem, aby znaleźć najbardziej istotne badania. Stwierdzono, że uprawianie sportów zespołowych wiąże się z poprawą umiejętności społecznych, mniejszym stresem i lepszą samooceną u nastolatków. Ponadto interakcje społeczne i wsparcie kolegów z drużyny mogą tworzyć ochronną sieć społeczną dla młodych sportowców. Chociaż uprawianie sportów zespołowych jest korzystne dla ogólnego zdrowia psychicznego, istnieją inne korzyści z uprawiania sportów indywidualnych. Wiele z tych korzyści nie jest łatwo mierzalnych i potrzebne są badania, które potwierdzą ich efekty.

Niezależnie od tego, czy chodzi o dziecko, czy o dorosłego, uprawianie sportu jest dobre dla zdrowia psychicznego każdego człowieka. Jednak zbyt częste uprawianie sportu może negatywnie wpłynąć na nastrój dziecka. Stres i obowiązki mogą prowadzić do depresji i wykluczenia społecznego, dlatego ważne jest, aby znaleźć sposoby na zarządzanie poziomem stresu u dziecka. Podczas gdy uprawianie sportów zespołowych lub indywidualnych może pomóc zwiększyć zdrowie psychiczne dziecka, może również prowadzić do depresji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *